dimarts, 18 de gener del 2011

Duplicació de l'ADN


Aquest video ens mostra el mecanisme de replicació de l'ADN, necessari per a que cada nova cèl·lula filla tengui els mateix ADN que la mare.