DEURES

CMC A, Activitats 1, 2, 3 i 4 pàg 45
CMC A B, Activitats 22, 23 i 30 pàg 40 i 41.
CMC B, Dilluns 8 d'octubre, fases de l'origen de l'Univers.
CMC A, Dimarts 2 d'octubre, lliurament de les qüestions del vídeo, què fan els científics?.
CMC B, Dilluns 1 d'octubre, lliourament de les qüestions del vídeo, què fan els científics?